CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM SUNERGY Mã số thuế: 2400766240 Địa chỉ: Lô III Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang Điện thoại: 0335 044 358
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ