Công Ty TNHH Công Nghệ Tacu Mã số thuế: 2400868387 Địa chỉ: LôCN02-03, 02-05, Khu Công Nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Điện thoại: 0967887958
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ