Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam Mã số thuế: 2400300146 Địa chỉ: Thôn Núm, Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam Điện thoại: 097 624 01 35

Công ty TNHH Pearl GLobal Việt Nam là thành viên thứ 15 của tập đoàn may mặc lớn Pearl Global Ấn Độ.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ